Call Us + (08). 38.636.021

Quy định bảo hành

Chúng tôi cam kết thực hiện tất cả các sản phẩm của chúng tôi theo chế độ bảo hành đi theo sản phẩm do Công ty chúng tôi cung cấp và Qúy khách hàng cần lưu ý các điều mục mà chúng tôi ghi dưới đây:

 

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

*   Chúng tôi chỉ bảo hành cho những sản phẩm có tem bảo hành của sản phẩm của chúng tôi bán ra cho quý khách hàng, thời gian hiệu lực bảo hành ghi rõ trên giấy bảo hành.

*   Nếu sản phẩm là lỗi do nhà sản xuất cung cấp ra thị trường, chúng tôi sẽ hoàn trả sản phẩm mới cho quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.

ĐIỀU KIỆN KHÔNG BẢO HÀNH: (Nếu bảo hành có tính phí):

*   Hư hỏng do tai nạn, thiên tai, lũ lụt, sét đánh, bị đổ nước...

*   Số Model, số serial trên máy và trên phiếu bảo hành không giống nhau, đã bị tẩy xóa, cạo rữa hoặc trầy rách.

*   Lắp đặt, sử dụng không đúng kỹ thuật, sai điện áp quy định hoặc do điện thế không ổn định làm cháy công tơ.

*   Những sai hỏng khách hàng không phải do lỗi nhà cung ứng.

*   Đã được sửa chữa ở những cơ sở khác.  

*   Phiếu bảo hành có giá trị trong thời gian bảo hành.

Chúng tôi luôn có gắng bảo hành tất cả sản phẩm do Công ty Thanh Trúc chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.